Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Νανοβουτηχτάρι

Tachybaptus ruficollis  (Podicipedidae)

Φωτο: Λίμνη Ιωαννίνων

Share

You must be logged in to post a comment.