Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Καυκαλήθρα

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα (Apiaceae, Doldenbl?tler / Umbellifers)

Τορδύλιον το άπουλον (Tordylium apulum)

για αντιπαραβολή: http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Tordylium+apulum&fm=pflfamla&abs=pfllst

Share

You must be logged in to post a comment.