Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ηλιοτρόπιο

Οικογένεια: Βοραγινίδες (Boraginaceae, Borretschgew?chse / Borrages)

Heliotropium europaeum

για αντιπαραβολή: http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Heliotropium+europaeum&fm=pflfamla&abs=pflfmbor

Share

You must be logged in to post a comment.