Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Πικραγγουριά

Οικογένεια: Κολοκυνθίδες (Cucurbitaceae, Gurkengew?chse / Cucumbers)

Εκβάλλιον το ελατήριον (Ecballium elaterium)

Το γνωστό παιχνίδι είναι να το πατήσεις και να τιναχτεί. Παλιά παίζανε πόλεμο τα παιδιά εκτοξεύοντας τον – αρκετά καυστικό – χυμό του ο ένας στον άλλον. Φωτογραφίες από την γνωστή απο χρόνια πικραγγουριά δίπλα στο κοτέτσι.

Share

You must be logged in to post a comment.