Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ευφορβία

Οικογένεια: Ευφορβιίδες (Euphorbiaceae, Wolfsmilchgew?chse / Spurges)

Ευφορβία η χαρακιάς (Euphorbia characias) , Euphorbia helioscopia , Euphorbia apios, Euphorbia peplus και

Ευφορβία η ακανθόθαμνος (Euphorbia acanthothamnos) κοινώς γαλαστοιβίδα, κοινό σε πετρώδεις τοποθεσίες μάλλον ενδημικό της Ελλάδας. Το Πόρτο Ράφτη πάντως είναι γεμάτο.)

Αλλα ονόματα: γαλατσίδα, αγουλοναριά.

Φαρμακευτικό αλλά και ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ. Εύφορβος = Έλληνας θεραπευτής του 1ου μ.Χ. αιώνα.

Share

You must be logged in to post a comment.