Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ασφάκα

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)

Φλωμίς η θαμνώδης (Phlomis fruticosa)

Άλλα ονόματα: σφάκα

Share

You must be logged in to post a comment.