Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αμπέλι

Οικογένεια: Αμπελίδες (Vitaceae, Weinrebengew?chse / Grape-Vines)

Άμπελος η οινοφόρος (Vitis vinifera)

Share

You must be logged in to post a comment.