Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Λαδανιά

Οικογένεια: Κιστίδες (Cistaceae, Zistrosengew?chse / Rockroses)

Κίστος ο κρητικός (Cistus incanus subsp. creticus)

Αλλα ονόματα: λάδανο, αλάδανος, κουνούκλα, κιστάρι, ασκίστες

Από το φυτό βγαίνει μια ρητίνη, το λάδανο (καμία σχέση με το λάβδανο), το οποίο χρησιμοποιούνταν παλιά στη φαρμακευτική και ως θυμίαμα. Η χρήση του έχει περιοριστεί στην αρωματοποιία και σαπωνοποιία.


Τι σχέση έχει το λάδανο με τα γένια του τράγου; Δείτε εδώ!.

Παρουσίαση του τρόπου συλλογής όπως αυτός γίνεται ακόμη και σήμερα KAI ΜΟΝΟ στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Σισες του Δήμου Μυλοποτάμου, Κρήτης (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ).

Share

You must be logged in to post a comment.