Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αγριοαχλαδιά

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae, Rosengew?chse / Roses)

Πύρος ο αμυγδαλόμορφος ( Pyrus amygdaliformis)

Θάμνος ή μικρό δέντρο με αγκαθωτά κλαδιά με καρπούς μικρούς, στυφούς και συνήθως σφαιρικούς. Κάποτε στους περισσότερους αγρούς αφήνανε μερικά τέτοια δέντρα-θάμνους, στην άκρη το οποίο έκανε καλό και στην παραγωγή (χρησίμευε σαν φυσικό εμπόδιο για τους ανέμους) και στο οικοσύστημα καθώς εκεί φωλιάζανε διάφορα ζωάκια και πουλάκια.

Άλλα ονόματα: αγριαπιδιά, γκοριτσιά, γκορτσιά (αρβανίτικο), αμπουρτζιά, αχλάδα κ.α.

Share

You must be logged in to post a comment.