Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αρμυρίκι

Οικογένεια: Tamaricaceae, Tamariskengew?chse / Tamarisks

Ταμάριξ η σμυρνέικη (Tamarix smyrnensis και

Tamarix sp μάλλον africana

Ανήκει στην κατηγορία των αλοφύτων (φυτά που φυτρώνουν και ευδοκιμούν σε αλατούχα εδάφη).

Share

You must be logged in to post a comment.