Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αγριοβρόμη

Οικογένεια: Αγρωστίδες (Poaceae, S??gr?ser / Grasses)

Αβένα η άγονος (Avena sterilis)

κοινότατο ζιζάνιο σε καλλιεργημένους αγρούς και σε ξερούς χέρσους τόπους. Μπορεί βέβαια να είναι και η Αβένα η πωγωνοφόρος (Avena barbata) που είναι μικρότερη και με μικρότερα σταχύδια.

Το πιο γνωστό απο τα καλλιεργούμενα είδη είναι η Αβένα η ήμερος (Avena sativa). Το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής χρησιμοποιείται για τροφή των ζώων (σανός και καρπός), ένα μικρό ποσοστό στην παρασκευή ψωμιού (για να φουσκώσει), ένα μεγαλύτερο για τη βιομηχανία παρασκευής εύπεπτης τροφής (quackerflakes. Το αλεύρι της βρόμης περιέχει μια αντιοξειδωτική ουσία και γι αυτό χρησιμοποιείται στη συντήρηση διαφόρων τροφίμων. (Πηγή: 1)

Share

You must be logged in to post a comment.