Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Σπάρτο

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Υποοικογένεια: Ψυχανθή

Σπάρτιον το σχοινοειδές (Spartium junceum)

ή σπάρτος. Είναι αυτοφυές σε όλες τις παραμεσόγειες χώρες. Καλλιεργείται πολύ και σαν διακοσμητικό (κατά μήκος των δρόμων). Περιέχει πολλά αλκαλοειδή και κυρίως σπαρτείνη που δρα σαν ηρεμιστικό σε περιπτώσεις ταχυπαλμίας, σε πόνους της καρδιάς και σε αγωνιώδεις καταστάσεις. (Πηγή 1)

Share

You must be logged in to post a comment.