Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Καρφόχορτο

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Παλλενίς η αγκαθωτή (Pallenis spinosa)

(Φώτο: Πόρτο – χωράφι). Υπάρχει και με κοκκινωπά άνθη.


Share

You must be logged in to post a comment.