Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ρετσινολαδιά

Οικογένεια: Ευφορβιίδες (Euphorbiaceae, Wolfsmilchgew?chse / Spurges)

Ρίκινος ο κοινός (Ricinus communis)

Άλλα ονόματα: κρότωνας, κρουτουνία, κωλοκίκι, κίκι, χαμοκουκιά. Είναι φυτό φαρμακευτικό και βιομηχανικό. Τα σπέρματα περιέχουν λάδι (ρετσινόλαδο) που είναι καθαρκτικό και παλαιότερα το χρησιμοποιούσαν στη σαπωνοποιία και στη λίπανση των μηχανών. (Πηγή: 3)


Share

You must be logged in to post a comment.