Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Περικοκλάδα

Οικογένεια: Κονβολβουλίδες (Convolvulaceae, Windengew?chse / Bindweeds)

Κονβόλβουλος ο αρουραίος (Convolvulus arvensis) και

Κονβόλβουλος ο αλθαιοειδής (Convolvulus alathaeoides) και

Κονβόλβουλος ο ελαιόφυλλος (Convolvulus oleifolius)

Άλλα ονόματα: μικρό περικοκλάδι, περικοκλάδι, περιπλοκάδι, χωνάκι, κ.α. Είναι φυτό φαρμακευτικό, καλλωπιστικό και μελισσοτροφικό. Ολόκληρο το φυτο θεωρείται καθαρκτικό, επουλωτικό και ανθυδρωπικιακό. (Πηγή: 3)

Share

You must be logged in to post a comment.