Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μουτρούνα

Οικογένεια: Acanthaceae, Akanthusgew?chse / Acanthus

Άκανθα η ακανθώδης (Acanthus spinosus) και

Άκανθα η απαλή (Acanthus mollis)

Άλλα ονόματα: άκανθος, μουτσούνα, απρηνιά, απέρανος (Κρήτη).

Άκανθος η απαλή: Στην λαϊκή ιατρική χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των φλογώσεων. Πολύ διακοσμητικό είδος. Κατά τον Βιτρούβιο τα φύλλα της απετέλεσαν το πρότυπο για τα κορινθιακά κιονόκρανα στην κλασσική Ελλάδα. (Παπιομύτογλου) Φωτο: Πόρτο Ράφτη.

Άκανθα η ακανθώδης: Φωτο: Κουβαράς


Share

You must be logged in to post a comment.