Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ντοματιά

Οικογένεια: Σολανίδες (Solanaceae, Nachtschattengew?chse / Nightshades)

Λυκοπερσικόν το εδώδιμον (Lycopersicon esculentum)

Καλλιεργούμε κατα παράδοση τις ντομάτες της χρονιάς κρατώντας σπόρο από τις ποικιλίες μπατάλα, ροζέ και καρδιόσχημη.Share

You must be logged in to post a comment.