Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μαστιχιά

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Chondrilla juncea και Chondrilla ramosissima

ή χοντρός (Κρήτη). Στο Αγγελόκαστρο κάτι μικρές τσοπανοπούλες, τις αμέτρητες ώρες που περνούσαν με τα πρόβατα, τα ξεριζώνανε και αφήνανε το γάλα από τη ρίζα να στάξει πάνω στην ανάστροφη της παλάμης τους και μετά το πέρνανε με τα δόντια και το μασάγανε.

Share

You must be logged in to post a comment.