Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Βατομουριά

Οικογένεια: Rosaceae, Rosengew?chse / Roses

Rubus fruticosus και Rubus ulmifolius

Ο R.ulmifolius ονομάζεται και R.sanctus (Ρούβος ο ιερός) ή αλλιώς βάτος. Πρόκειται για την καιόμενη βάτο της βίβλου εξ’ ου και το όνομα.


Share

You must be logged in to post a comment.