Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Κόνυζα

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Conyza bonariensis και Conyza canadensis

Φώτο: Πόρτο Ράφτη, Αναγνώριση: Κατερίνα (την canadensis)

για αντιπαραβολή: http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Conyza+bonariensis&idx=857&fm=pflfamla&abs=pfllst&line=643

Share

You must be logged in to post a comment.