Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

4 Λέχαιον

Παρασκευή ξανθής σταφίδας

Βάζουμε τα σταφύλια (σουλτανίνα) σε διάλυμα 10% ποτάσσας και μετά τα ξεραίνουμε στον ήλιο. Καθαρίζουμε τα κοτσανάκια και έτοιμο.

Share

You must be logged in to post a comment.