Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Βρωμόδενδρο

Οικογένεια: Simaroubaceae, Bittereschengew?chse / Trees-of-Heaven

Αείλανθος (Ailanthus altissima)

Άλλα ονόματα: Βρωμοκαρυδιά. Απο τη Κίνα. Δείτε και τη σελίδα του Σπυρίδωνα Βλιώρα


Share

You must be logged in to post a comment.