Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Λυγαριά

μούχεις κλέψει την καρδιά

Οικογένεια: Βερβενίδες (Verbenaceae, Eisenkrautgew?chse / Verbenas)

Vitex agnus-castus

άμα δεν το πιστεύετε: http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Vitex+agnus-castus&fm=pflfamla&abs=pfllst

Share

You must be logged in to post a comment.