Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ανεμώνα

Στης καρδιάς μου το χειμώνα…

Οικογένεια: Ρανουγκουλίδες (Ranunculaceae, Hahnenfu?gew?chse / Buttercups)

Anemone coronaria

για αντιπαραβολή: Anemone coronaria http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Anemone+coronaria&idx=152&fm=pflfamla&abs=pfllst&line=614

και Anemone pavonina http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Anemone+pavonina&idx=159&fm=pflfamla&abs=pfllst&line=624

Share

You must be logged in to post a comment.