Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ιπομέα

Οικογένεια: Κονβολβουλίδες (Convolvulaceae, Windengew?chse / Bindweeds)

Ipomoea acuminata και Ipomoea lacunosa

ή Αυγούλα ή Περικοκλάδα ή Καμπανάκι ή Χωνάκι.

I. acuminata: Αναγνώριση: Κατερίνα    Φώτο: Λέχαιον

I. lacunosa: Φώτο: Βούρκος Αγ.Μαρίνας – Πόρτο Ράφτη

Share

You must be logged in to post a comment.