Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Σκαρόχορτο

Οικογένεια: Ευφορβιίδες (Euphorbiaceae, Wolfsmilchgew?chse / Spurges)

Mercurialis annua

ή σκαρολάχανο (Κρήτη).   Αναγνώριση: Κατερίνα   Φωτο: Στον κήπο της Τουλάρας, στον Ακροκόρινθο κ.α.

Share

You must be logged in to post a comment.