Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αγριομάρουλο

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Λακτούκη η πριονωτή (Lactuca serriola)

Πιθανόν το είδος αυτό να είναι ο πρόγονος του μαρουλιού  (Λακτούκη η ήμερος – Lactuca sativa) (Φώτο: κήπος Πόρτο)

Share

You must be logged in to post a comment.