Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

4 Λέχαιον

Κεχραιές

Το ένα λιμάνι από τα 2 που φιλοξενούσε τα πλοία πριν ή μετά τη διέλευσή τους από τη Δίολκο. Το άλλο ήταν ο λιμήν Λεχαίου.

Share

You must be logged in to post a comment.