Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αφάνα

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae, Rosengew?chse / Roses)

Sarcopoterium spinosum

ή αστοιβίδα. Είναι χαμηλός πολύκλαδος θάμνος με αγκαθωτό ξηρό φύλλωμα ( «έχει τα μαλλιά αφάνα» ). Είναι κατάλληλη για εδαφοκάλυψη επιφανειών, αλλά και για τοποθέτηση σε βραχόκηπους. Επίσης είναι κατάλληλη για την κατασκευή σκούπας.

Φώτο: Πόρτο Ράφτη (δρόμος προς Κουβαρά), αναγνώριση: Κατερίνα

Share

You must be logged in to post a comment.