Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Νεραγκούλα

Οικογένεια: Ρανουγκουλίδες (Ranunculaceae, Hahnenfu?gew?chse / Buttercups)

Ranunculus sprunerianus

Άλλα ονόματα: βατράχι, αγριονεραγκούλα, σφουρδάκλα. Φωτο: Καισαριανή αναγνώριση: Κατερίνα.

Share

You must be logged in to post a comment.