Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Πολύγαλο

Οικογένεια: Polygalaceae, Kreuzblumengew?chse / Milkworts

Polygala myrtifolia

Ένα συγγενικό είδος άγριο (μάλλον στην Κρήτη) είναι το Polygala venulosa (Πολύγαλο το φλεβώδες). Η ονομασία πολύγαλο  είναι γιατί θεωρείται ότι τα ζώα που βόσκουν αυτά τα φυτά κάνουν πολύ γάλα. (Πηγή: Παπιομύτογλου)

Share

You must be logged in to post a comment.