Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Πλατάνι

Οικογένεια: Πλατανίδες (Platanaceae, Platanengew?chse / Plane Trees)

Πλάτανος η ανατολική (Platanus orientalis)

Χρησιμοποιείται στην ξυλουργική, τορνευτική και την επιπλοποιία (μικροαντικείμενα, κιβώτια κτλ.) Επίσης χρησιμεύει για ξυλοπολτό και χαρτί. (Πηγή: 1)

Share

You must be logged in to post a comment.