Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Φουμάνα

Οικογένεια: Κιστίδες (Cistaceae, Zistrosengew?chse / Rockroses)

Fumana thymifolia

Το έχω βρεί και σαν Helianthemum thymifolium. (Φώτο: Πλάκα Κερατέας)


Share

You must be logged in to post a comment.