Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ανθυλλίδα

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Anthyllis vulneraria

Λέγεται και «κοκωνόχορτο» ή «σάσωμα» ή «σαρίλα». Το όνομα του γένους είναι σύνθετο από τη λέξη «άνθος» και το «ίουλος» (από το χνούδι που έχουν οι κάλυκες του άνθους). Το όνομα του είδους εκ του λατινικού «vulnus» (πληγή) οφείλεται στο γεγονός ότι παλιά το χρησιμοποιούσαν ως φάρμακο για ανοιχτές πληγές. (Πηγή: άρθρο της Καθημερινής της Σάσκια Μπάλκε). Δείτε και την ανθυλλίδα του Χέρμαν.


Share

You must be logged in to post a comment.