Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αλογοθύμαρο

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Ανθυλλίδα του Χέρμαν (Anthyllis hermanniae)

ή σμυρνιά ή ασμυριά. Φώτο: Πόρτο – Πανόραμα, αναγνώριση και υπόδειξη θέσης: giout. Δείτε και το εκτεταμένο άρθρο στο blog «Η χλωρίδα μας«. Δείτε και την άλλη ανθυλλίδα (την τραυματική)

 

Share

You must be logged in to post a comment.