Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Βρωμολάχανο

Οκογένεια: Βρασικίδες ή Σταυροφόρα (Brassicaceae, Kreuzbl?tler / Crucifers)

Lepidium draba

ή καρδάρια. Παλιά Cardaria draba. Το όνομα Cardaria προέρχεται απο την ελληνική λέξη καρδιά και αναφέρεται στο σχήμα του περικαρπίου. (Πηγή: Παπιομύτογλου)


Share

You must be logged in to post a comment.