Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αχινοπόδι

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Γενίστα η ακανθόκλαδος (Genista acanthoclada)

Για πολλά χρόνια τα αχινοπόδια αποτελούσαν την βασική καύσιμη ύλη στα χωριά (Παπιομύτογλου). Το άρθρο θα μπορούσε να είχε τον τίτλο «Αφάνα» αφού αυτό είναι το πιο συνηθισμένο όνομα. «Αφάνες» λένε και άλλα φρύγανα όπως το Sarcopoterion spinosum και η Euphorbia acanthothamnos.  (Φώτο: Βείκου, Πόρτο)

Share

You must be logged in to post a comment.