Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Διάφορα

Υαλουργία

Στο βιβλίο εξετάζεται διεξοδικά, για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, η παραγωγή γυαλιού και γυάλινων αγγείων από τους ελληνιστικούς μέχρι τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους στην ανατολική Μεσόγειο και αναλύονται οι τεχνικές κατασκευής και διακόσμησής τους. Ορίζεται το κοινωνικόοικονομικό πλαίσιο της υαλουργίας και η κοινωνική θέση και οικονομική κατάσταση των υαλουργών. Εξετάζεται το θέμα της χωροθέτησης των υαλουργείων στον ρωμαϊκό κόσμο γενικά και στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, ενώ εντοπίζονται και τα πιθανά τοπικά προϊόντα.

Το βιβλίο σε αριθμούς
173.549 λέξεις, 611 σελίδες, 692 φωτογραφίες, 149 τύποι, 80 ανασκαφές, 205 όροι ορολογίας, 769 έργα βιβλιογραφίας, 21 γλώσσες δημοσιευμάτων, 12 πίνακες σχεδίων, 602 γεωγραφικοί όροι, 947 σχέδια, 2986 υποσημειώσεις, 7 γραφήματα, 2 χάρτες, 55 αγγεία

Share

You must be logged in to post a comment.