Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αγριογαρύφαλο

Οικογένεια: Καρυοφυλλίδες (Caryophyllaceae, Nelkengew?chse / Campions)

Δίανθος ο δελτοειδής (Dianthus deltoides)

Σε δροσερά λειβάδια της ορεινής ζώνης σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία. (Φωτο: Καρπενήσι, κτήμα Ζερβό)

Share

You must be logged in to post a comment.