Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Έντομα (Arthropoda)

Χρυσόμυγα

Cetonia aeruginosa

Στο Πόρτο συναντάμε 10-20 το χρόνο και συνήθως πάνω στα σύκα. Αλλού όμως δημιουργούν προβλήματα… (Φωτο: κτήμα Ζερβό, Καρπενήσι)

Share

You must be logged in to post a comment.