Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Λουίζα

Οικογένεια: Βερβενίδες (Verbenaceae, Eisenkrautgew?chse / Verbenas)

Λίππια η τρίφυλλος (Lippia triphylla) ή Λίππια η κίτροσμος (Lippia Citrodora)


Share

You must be logged in to post a comment.