Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Στουρέκι

Οικογένεια: Globulariaceae, Kugelblumengew?chse / Globularias

Γλοβουλαρία η άλυπος (Globularia alypum)

Άλλα ονόματα: αλληλούια, γέννα. Φυτό αρωματικό με καθαρκτικές ιδιότητες. Φώτο: Γαλατάκι Κορινθίας. Για περισσότερες, επιστημονικές, βοτανολογικές και φαρμακευτικές πληροφορίες, στους Plant Hunters.

Share

You must be logged in to post a comment.