Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Βιοκαλλιέργεια

Οικολογικό χωριό και άλλα

Έχει κάποια προβληματάκια στη δομή και στην εμφάνιση αλλά σίγουρα έχει αρκετά ενδιαφέρον υλικό. Οι ιδέες για το οικολογικό χωριό είναι ΠΟΛΥ!!! ενδιαφέρουσες. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ  ΙΔΡΥΣΗΣ    ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ  ΒΙΟΤΟΠΟΥ  (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ )
(εναλλακτικός   τίτλος  : ΠΩΣ   ΝΑ  ΖΟΥΜΕ   ΧΩΡΙΣ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  )
Share

You must be logged in to post a comment.