Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μπρόκολο

Οκογένεια: Βρασικίδες ή Σταυροφόρα (Brassicaceae, Kreuzbl?tler / Crucifers)

Βρασσική η λαχανώδης ποικ. ιταλική (Brassica oleracea subsp. italica)

Share

1 comment to Μπρόκολο

  • Μπρόκολο !! Σύμφωνα με τα λεγόμενα διατροφολόγον, το μπρόκολο θεωρείτε ο Βασιλιάς των λαχανικών !! Στην δεύτερη θέση τοποθετούν το κουνουπίδι και στην τρίτη το Λάχανο !! :)

You must be logged in to post a comment.