Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Πατατιά

Οικογένεια: Σολανίδες (Solanaceae, Nachtschattengew?chse / Nightshades)

Solanum tuberosum

Share

You must be logged in to post a comment.