Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ρόκα

Οικογένεια: Βρασικίδες ή Σταυροφόρα (Brassicaceae, Kreuzbl?tler / Crucifers))

Ερούκα η ήμερος (Eruca sativa)

ή γκεργκίρ (αράπικο)

για αντιπαραβολή: http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Eruca+sativa&fm=pflfamla&abs=pfllst

Share

You must be logged in to post a comment.