Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Φλισκούνι

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)

Μέντα η πουλέγιος (Mentha Pulegium)

Άλλα ονόματα: φλησκούνι, βληχώνι, βληχούνι, γληφώνι, γληχούνι, φλεσκούνι.

Share

1 comment to Φλισκούνι

You must be logged in to post a comment.