Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Χρυσόξυλο

Οικογένεια: Ανακαρδιίδες (Anacardiaceae, Sumachgew?chse / Sumachs)

Cotinus coggygria

ή κότινος. Θάμνος μέχρι 4 μ. Σε βραχώδεις τοποθεσίες της ημιορεινής ζώνης. Φωτο: Γαλατάκι Κορινθίας.

Share

You must be logged in to post a comment.