Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Τραμιθιά

Οικογένεια: Ανακαρδιίδες (Anacardiaceae, Sumachgew?chse / Sumachs)

Πιστακία η τερέβινθος (Pistacia terebinthus)

Άλλα ονόματα: κοκκορεβιθιά. Απο το φυτό, που έχει έντονη ρητινούχα μυρουδιά, συλλέγεται η τερεβινθίνη, μια ρητίνη με θερμαντικές και άλλες ιδιότητες. Τα περίεργα «φρούτα» που παρουσιάζονται συχνά στις τραμιθιές δεν είναι παρά κηκίδια, έργα ημίπτερων εντόμων (Παπιομύτογλου)

 

Share

You must be logged in to post a comment.