Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ζοχός

«Ο σκαντζόχοιρος όταν φάει ένα φίδι, μπορεί να ταξιδέψει χιλιόμετρα μέχρι να βρει ζοχό να φάει για να χωνέψει.»   Φανούρης

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Ζοχός ο λαχανώδης (Sonchus oleraceus)

(Φωτο: κήπος Πόρτο)

για αντιπαραβολή: http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Sonchus+oleraceus&fm=pflfamla&abs=pfllst

Share

You must be logged in to post a comment.